About Us      |      Objective      |      Programmes      |      Knowledge Store      |      Sponsors      |      Contact Us       |      Home

 
 
 
 
Knowledge Store : Online Shopping
 
Welcome to Online Shopping facility for Indian Cultural Items.
 

Please choose books you wish to order.

 

Call +91 98452 15865 for placing the order. Timings: 9 AM to 6 PM, on Weekdays only.

 

Wish you an Enlightening Shopping !

 

Book Store

 
 

ರಾಜಯೋಗ - ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು

Author: Swami Satchidanandendra Saraswathi                            

Category: Vedanta

Description:

Language: ಕನ್ನಡ                                       

Publisher: Adhyatma Prakasha Karyalaya

Price: Rs.


ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಬೆಳಕು

Author: Hosakere chidambaraiah                            

Category: Vedanta

Description:

Language: ಕನ್ನಡ                                       

Publisher: Adhyatma Prakasha Karyalaya

Price: Rs. 120


ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಸಾರಾಂಶ

Author: Hosakere Chidambaraiah                            

Category: Vedanta

Description: ಹೊಸಕೆರೆ ಚಿದಂಬರಯ್ಯ

Language: ಕನ್ನಡ                                       

Publisher: Adhyatma Prakasha Karyalaya

Price: Rs. 220


ಭಕ್ತಿಯೋಗ - ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು

Author: Swami Satchidanandendra Saraswathi                            

Category: Vedanta

Description:

Language: ಕನ್ನಡ                                       

Publisher: Adhyatma Prakasha Karyalaya

Price: Rs. 40


ಪದತ್ರಯ (ವ್ಯಕರಣ) ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯರಚನಾಕ್ರಮ

Author: Swami Satchidanandendra Saraswathi                            

Category: Vedanta

Description:

Language: ಕನ್ನಡ                                       

Publisher: Adhyatma Prakasha Karyalaya

Price: Rs. 40


ಶಾಂಕರೋತ್ತರ ಅದ್ವೈತ ದಾರ್ಶನಿಕರು

Author: Sri Ranganatha Sharma                            

Category: Vedanta

Description:

Language: ಕನ್ನಡ                                       

Publisher: Adhyatma Prakasha Karyalaya

Price: Rs. 100


ಸಸ್ವರ ಮಹಾನ್ಯಾಸಾದಿ ಮಂತ್ರಾಃ

Author: Sri Sheshachala Sharma                            

Category: Vedanta

Description:

Language: ಕನ್ನಡ                                       

Publisher: Adhyatma Prakasha Karyalaya

Price: Rs. 406


ವೇದಾಂತದ ಜೀವಾಳ

Author: Hosakere Chidambaraiah                            

Category: Vedanta

Description: ಹೊಸಕೆರೆ ಚಿದಂಬರಯ್ಯ

Language: ಕನ್ನಡ                                       

Publisher: Adhyatma Prakasha Karyalaya

Price: Rs. 100


ಶಾಂಕರ ಸಂವತ್ಸರ

Author: Swami Satchidanandendra Saraswathi                            

Category: Vedanta

Description: ಕೆ. ಜಿ. ಸುಬ್ರಾಯಶರ್ಮ

Language: ಕನ್ನಡ                                       

Publisher: Adhyatma Prakasha Karyalaya

Price: Rs. 200


ಉಪನಯನ ಚಂದ್ರಿಕಾ

Author: Swami Satchidanandendra Saraswathi                            

Category: Vedanta

Description: ವೇ|| ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅವಧಾನಿಗಳು

Language: ಕನ್ನಡ                                       

Publisher: Adhyatma Prakasha Karyalaya

Price: Rs. 40


ವಿವಾಹ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಃ

Author: Swami Satchidanandendra Saraswathi                            

Category: Vedanta

Description: ವೇ|| ಕೇಶವ ಅವಧಾನಿಗಳು

Language: ಕನ್ನಡ                                       

Publisher: Adhyatma Prakasha Karyalaya

Price: Rs. 40


ಸ್ನಾನಸಂಧ್ಯಾದಿ ನಿತ್ಯಾಹ್ನಿಕಗಳು

Author: Swami Satchidanandendra Saraswathi                            

Category: Vedanta

Description: ವೇ || ಕೇಶವ ಅವಧಾನಿಗಳು

Language: ಕನ್ನಡ                                       

Publisher: Adhyatma Prakasha Karyalaya

Price: Rs. 40


ವೇದಾಂತವಿಚಾರದ ಇತಿಹಾಸ

Author: Swami Satchidanandendra Saraswathi                            

Category: Vedanta

Description: ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರವರೆಗೆ ವಿಭಾಗ - ೮ ಭಕ್ತಿಪ್ರಧಾನರಾದ ಸಾಧಕರಿಗೆ

Language: ಕನ್ನಡ                                       

Publisher: Adhyatma Prakasha Karyalaya

Price: Rs. 60


ಸದ್ಗುರುಚರಿತಾಮೃತ

Author: L. N. Murthy                            

Category: Vedanta

Description: ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗಳವರ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸ

Language: ಕನ್ನಡ                                       

Publisher: Adhyatma Prakasha Karyalaya

Price: Rs. 40


ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ತು

Author: Swami Satchidanandendra Saraswathi                            

Category: Vedanta

Description: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Language: ಕನ್ನಡ                                       

Publisher: Adhyatma Prakasha Karyalaya

Price: Rs. 40


ಅಧ್ಯಾತ್ಮರಾಮಾಯಣ

Author: Swami Satchidanandendra Saraswathi                            

Category: Vedanta

Description: ಸಂಪೂರ್ಣ, ಮೂಲ, ಅನುವಾದ

Language: ಕನ್ನಡ                                       

Publisher: Adhyatma Prakasha Karyalaya

Price: Rs. 150


ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದವೃತ್ತಾಂತಸಾರಸರ್ವಸ್ವ

Author: Swami Satchidanandendra Saraswathi                            

Category: Vedanta

Description: ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ

Language: ಕನ್ನಡ                                       

Publisher: Adhyatma Prakasha Karyalaya

Price: Rs. 100


ವೇದಾರ್ಥಸಂಗ್ರಹ

Author: Swami Satchidanandendra Saraswathi                            

Category: Vedanta

Description: ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜರು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ - ಕನ್ನಡಾನುವಾದದೊಡನೆ

Language: ಕನ್ನಡ                                       

Publisher: Adhyatma Prakasha Karyalaya

Price: Rs. 50


ಪರಮಾರ್ಥಚಿಂತಾಮಣಿ (ಭಾಗ 1, 2)

Author: Swami Satchidanandendra Saraswathi                            

Category: Vedanta

Description: ಸಂಪುಟ ೧ : ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಇಡಿಯ ವಿಶ್ವದ ತಿರುಳನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವ ಮನನ ಕ್ರಮ ಸಂಪುಟ ೨ : ಉಪನಿಷತ್ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ತ್ಯದರ್ಶನಗಳ ಮತ್ತು ಇತರ ದರ್ಶನಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ

Language: ಕನ್ನಡ                                       

Publisher: Adhyatma Prakasha Karyalaya

Price: Rs. 150


ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ

Author: Swami Satchidanandendra Saraswathi                            

Category: Vedanta

Description: ಜಿಜ್ಞಾಸಾದಿsಕರಣ ಪೂರ, ಮೂಲ, ಅನುವಾದ, ಟಿಪ್ಪಣಿ,ಪೀಠಿಕೆಗಳೊಡನೆ

Language: ಕನ್ನಡ                                       

Publisher: Adhyatma Prakasha Karyalaya

Price: Rs. 40


 
 

 
Displaying 1 to 20 of 90 Bookstore items

Scroll Through for More items Pages:
[ 1 2 3 4 ]

 

Shipping and Payment Options

 

Shipping Charges (Inside India)

 • Within Bengaluru - starts from Rs. 15 onwards for a min. of 1 to 2 Books or 3 to 4 CDs, depending on Weight
 • Within Karnataka - starts from Rs. 25 for a min. of 3 to 4 CDs OR 1 to 2 Books, depending on Weight
 • South India (Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh) - starts from Rs. 40 for a min. of 3 to 4 CDs OR 1 to 2 Books
 • Western India - starts from Rs. 60 for a min. of 3 to 4 CDs OR 1 to 2 Books, depending on Weight
 • Northern India - starts from Rs. 50 for a min. of 3 to 4 CDs OR 1 to 2 Books, depending on Weight
 • Rest of India - starts from Rs. 80 for a min. of 3 to 4 CDs OR 1 to 2 Books, depending on Weight

Note: Shipping Charges vary depending on the weight of books / CDs purchased, and the final amount will be informed for individual orders during Order-Confirmation.

Minimum Order Limit :

Minimum order of Rs. 100 for Bengaluru customers and Rs. 250 for Customers in India but outside Bengaluru.

Payment options (within India)

 • No Transaction Charges:

  1. Money Order drawn in favour of "Cultural India Foundation", payable at Bangalore

  2. Demand Draft drawn in favour of "Cultural India Foundation", payable at Bangalore

  3. Local (Bengaluru) Cheque or Pay at Par Cheque drawn in favour of "Cultural India Foundation"

   

 • Transaction Charges of Rs. 60 extra:

  1. Outstation Cheque drawn in favour of "Cultural India Foundation"

  Send Payments to

  Cultural India Foundation,
  #51, 3rd B Cross, Sathyanarayana Layout 2nd Stage,
  J C Nagar, Mahalakshmipuram, Bangalore - 560086
  Phone : 98452 15865

For all queries related to your order, please contact us at +91 98452 15865
or write to us at bookstore@culturalindia.org

 
 
 
 
Cultural India Travelogue Send us your feedback